Kennis en ervaring zijn onze kracht.
Al vanaf het begin in 1995 werken er in onze logopediepraktijk meerdere logopedisten. Inmiddels bestaat het team uit 2 medewerkers. Binnen de praktijk heerst een prettige werksfeer. Door regelmatig onderling overleg proberen we onze kennis te delen en op de juiste wijze in te zetten. Op die manier versterken we onze onderlinge expertise en vormen we een degelijk team. Wij streven ernaar dat u gedurende het behandeltraject slechts één behandelaar heeft. Een goed contact en integratie van de ouders, de school, CLB en eventueel andere therapeuten achten wij zeer belangrijk. We houden ons up-to-date via bijscholingen, cursussen, vakliteratuur en het aanschaffen van nieuwe behandelmethoden. Ook zijn we lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL).

Vanaf nu is er ook mogelijkheid tot het volgen van typlessen in de praktijk. Meer info vind je verder op onze website.