Heesheid

Roepen, schreeuwen, fluisteren, kuchen, veel praten, roken, ... Doe jij dit regelmatig? Dan is er sprake van een foutief gebruik van je stem en kan je heesheid ervaren. We spreken van stemproblemen. Draag zorg voor je stem!
"De stem is een mooi juweel, misbruik ze dus niet te veel!"

Onze stem is het belangrijkste middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Als wij onze stem verkeerd gebruiken kan er heesheid ontstaan. Dit kan van voorbijgaande aard zijn. Wanneer de stemproblemen vaker terugkomen, kan men daarvan zoveel hinder ondervinden dat spreken afneemt.
De stem wordt hees of valt zelfs helemaal weg. Naast mensen met een spreekberoep kunnen ook studenten en koorzangers last krijgen van stemproblemen. Ook bij kinderen komen regelmatig stemproblemen voor. Met logopedie kunnen klachten worden verminderd of verholpen.