Automatiseringsproblemen, aandachtsproblemen, lees- spelling- en rekenproblemen, taalmoeilijkheden, moeilijkheden met de oriëntatie (bv. kloklezen en omgaan met tijd), geheugenproblemen, sociale problemen, problemen binnen orde en structuur, kunnen wijzen op een leerstoornis.
Vaak ondervinden kinderen moeilijkheden om de aangeboden leerstof te verwerken. Bij leerproblemen kan hier vaak snel verandering in gebracht worden dankzij logopedische therapie. We spreken dan van lees-, schrijf- of rekenproblemen.
Hebben kinderen echter een grote achterstand opgelopen en blijven de problemen hardnekkig aanwezig ondanks intensieve logopedische therapie, dan is er sprake van een leerstoornis. Ondanks een gemiddelde intelligentie blijven de problemen met lezen, schrijven en/of rekenen bestaan.

 

Binnen de leerstoornissen kan er een onderscheid gemaakt worden in:

 • een leesstoornis of dyslexie
  Lezen is een belangrijke basisvaardigheid dat aangeleerd moet worden. In sommige gevallen is er weinig instructie nodig omdat de vaardigheden zich ontwikkelen in de ‘natuurlijke’ opvoedingssituatie. In andere gevallen gaat dit aanleren moeizamer. Indien hier problemen ontstaan, spreken we van een leesprobleem. Er kan sprake zijn van een technisch leesprobleem (puur letters koppelen aan klanken) en/of een probleem met begrijpend lezen (betekenis koppelen aan een geschreven tekst).
 • een schrijfstoornis of dysorthografie
  Naast het lezen, is spellen ook een belangrijke basisvaardigheid, waarin ook veel problemen kunnen voorkomen. Bij het spellen kunnen er problemen zijn binnen het aanvankelijk spellingproces (waarbij elke klank weergegeven wordt door één letter) en/of binnen het gevorderd spellen (regels kennen en kunnen toepassen).
 • een rekenstoornis of dyscalculie
  Overal komen wij cijfers tegen. Kinderen voelen zich vaak onzeker als ze geconfronteerd worden met rekenen. Rekenen is veel meer dan het uitvoeren van een rekentrucje. Er is begrip van getallen en van hoeveelheden voor nodig. Rekenprocedures moet je snappen en kunnen uitvoeren.
  Indien u merkt dat uw kind hardnekkig blijft tellen op de vingers, de tafels blijken niet vlot te gaan,… en dit ondanks normaal onderwijs, voldoende oefening en goede prestaties op andere vakken, neem dan zeker even contact op.

Elk van deze bovenstaande stoornissen kan op zichzelf voorkomen maar er kan ook een combinatie van de verschillende stoornissen aanwezig zijn.
Ondanks bovenstaande hoeft er daarom niet direct sprake te zijn van een stoornis (dyscalculie/dyslexie/dysorthografie).
Indien u merkt dat uw kind problemen heeft met rekenen, lezen en/of spellen, neem dan direct contact op. Wij kijken verder op welke vlakken uw kind geholpen kan worden.


Voor meer informatie kan u terecht op de volgende websites:
www.sprankel.be

www.letop.be

www.eurekaonderwijs.be/leerstoornissen