Ik ben een geconventioneerd logopediste. Dit houdt in dat ik de officiële tarieven aanreken en het akkoord met de ziekenfondsen aanvaard. Ik houd mij aan de voorziene honoraria die door het RIZIV worden vastgelegd (hieronder weergegeven).


Tegemoetkoming door de mutualiteiten wordt verleend aan mensen met een specifieke stoornis (vb. taalontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen, neurogene stoornissen).  

prestatie honorarium terugbetaling remgeld
aanvangsbilan 42,75 35,25 7,50
evolutiebilan 51,50 40,50 11,00
individuele sessie 30 minuten 36,14 30,64 5,50
individuele sessie 60 minuten 72,59 61,59 11,00

 

Terugbetaling

 

Om in aanmerking te komen voor terugbetalingen moet u aangesloten zijn bij één van de onderstaande ziekenfondsen. Gezien de problematiek kan u terugbetaling krijgen binnen de verplichte verzekering of de aanvullende. Meer informatie hierover kan u vinden door onderaan op uw ziekenfonds te klikken of bel ons gerust, dan zoeken wij het graag voor u uit.

Indien er geen tegemoetkoming is zoals hierboven aangegeven, bijvoorbeeld bij lichte articulatieproblemen, kan toch via de aanvullende verzekering van je mutualiteit een tegemoetkoming gevraagd worden. Deze tegemoetkoming verschilt per mutualiteit. Hierbij is de derdebetalersregeling niet mogelijk. Facturatie gebeurt maandelijks. Deze facturen mogen per overschrijving of contant betaald worden. Na betaling wordt er een getuigschrift voor verstrekte hulp meegegeven. Met dit document kunt u bij de mutualiteit terugbetaling voor de verleende zorg vragen.

Derde Betalers

 

De derdebetalersregeling verloopt rechtstreeks met de ziekenfondsen en ons. Dit wil dus zeggen dat u ons enkel het remgeld dient te betalen.

Bij bepaalde toestanden zoals een laag inkomen, invaliditeit hebben sommige personen recht op een verhoogde tegemoetkoming en krijgen een hoger bedrag terugbetaald. Contacteer uw ziekenfonds als u denkt hiervoor in aanmerking te komen.