Een aanmelding kan op eigen initiatief gebeuren of na verwijzing door een geneesheer-specialist, huisarts, leerkracht, zorgcoördinator, het CLB, … . Dit kan telefonisch, via mail of via het contactformulier.  Hier kan in het kort de problematiek beschreven worden en kan er een afspraak gemaakt worden voor verdere info en testing.

 

  • Tijdens het eerste gesprek wordt informatie verzameld en het probleem besproken, we nemen tijd om naar je zorgvraag te luisteren. We geven u dan ook meer info over de praktische werking van de logopedische praktijk, de honoraria en eventuele mogelijkheden op terugbetaling via het RIZIV of aanvullende verzekering van het ziekenfonds. Verdere schoolse, medische, psychologische of pedagogische gegevens kunnen in overleg worden opgevraagd. (conform de GDRP)

 

  • De nodige testen zullen worden afgenomen om zo een duidelijk beeld te kunnen vormen over de aard en de ernst van de problematiek. De onderzoeksfase kan, afhankelijk van de problematiek, meerdere zittingen in beslag nemen. Op basis van de testresultaten en onze observaties wordt besloten of er werkelijk een probleem is en of therapie al dan niet nodig is. Nadien wordt er op basis van de observaties en resultaten een logopedisch verslag opgesteld.

 

  • Wanneer alle onderzoeksresultaten zijn verwerkt, zal er een bespreking volgen. Hier is er dan ook tijd om al uw vragen te stellen. Deze zullen met alle zorg beantwoord worden zodat er nadien met een goed gevoel aan de therapie kan gestart worden. Voordat de logopedische therapie van start kan gaan, moet men eerst met het logopedisch verslag naar een arts/specialist gaan. Hij zal dan zorgen voor een voorschrift, die samen met het verslag kan opgestuurd worden naar het ziekenfonds. Wanneer zij een goedkeuring geven, zal u en terugbetaling krijgen van 75%. in het ander geval kan je beroep doen op aanvullende verzekering van je ziekenfonds. 
    Indien nodig zullen er ook andere disciplines (kinesist, ergotherapeut, leerkracht, neuroloog, CLB...) gecontacteerd worden om de resultaten met hen te bespreken zodat de begeleiding zo goed mogelijk kan gebeuren. (conform GDPR)

 

  • De laatste en meest belangrijke stap van dit hele gebeuren is de therapie. Het is dan ook zeer belangrijk om de logopedie wekelijks te laten doorgaan om zo samen aan de problematiek te kunnen werken. De duur van een sessie kan 30 minuten of 1 uur bedragen naargelang de leeftijd en ernst van de stoornis. De termijn kan tot maximaal 2 jaar per stoornis (uitgezonderd articulatie) aangevraagd worden. Naargelang de evolutie van de therapie wordt bepaald of die termijn nodig is of nog moet verlengd worden. dit hangt af van ernst van probleem en de motivatie van de cliënt.
    De therapie wordt hoofdzakelijk gegeven in de praktijkruimte te Waarschoot. Op aanvraag is thuisbehandeling en/of behandeling op school mogelijk. Indien therapie op school gewenst is, gebeurt dit in samenspraak met de schooldirectie en de (zorg)leerkracht. Bij iedere aanvraag wordt naar de meest geschikte oplossing gezocht.