Hoe weet u of uw kind kampt met een taalprobleem? Wat is taal en wanneer kunnen we spreken van een taalprobleem?

 

Taalstoornissen
De normale taalontwikkeling verloopt bij een kind in verschillende stadia. Deze kan echter vertraagd of afwijkend verlopen. Er is sprake van een taalontwikkelingsstoornis wanneer een kind op gebied van taal in belangrijke mate achterblijft of de taalontwikkeling op een andere manier verloopt in vergelijking met leeftijdsgenootjes.

 

 • Oorzaken
  Een taalontwikkelingsstoornis kan specifiek zijn wanneer er geen duidelijke oorzaak is.
  Bij een niet-specifieke taalontwikkelingsstoornis kunnen er verschillende oorzaken zijn zoals een verminderd gehoor, onvoldoende taalaanbod,… .

 

 • Kenmerken
  Er kunnen zich problemen voordoen op vlak van het begrijpen van taal en/of bij het spreken.

 

Problemen bij het begrijpen:

aanwijzen van voorwerpen
uitvoeren van opdrachten
beantwoorden van vragen


Problemen bij het spreken:

zinnen met een foutieve woordvolgorde
fouten bij het maken van verkleinwoorden en meervouden
foutieve vervoeging van de werkwoorden
beperkte woordenschat
moeite met het snel oproepen van een woord 
begrijpen en vertellen van verhalen
beurtneming tijdens een gesprek

 

 • Gevolgen
  Leerstoornissen: moeilijkheden bij het leren lezen, schrijven en/of rekenen
  Sociaal-emotionele problemen: een kind kan boos/gefrustreerd worden als het zichzelf niet duidelijk kan maken

 

Wat doen wij?
Eerst en vooral zal de taalontwikkeling van het kind zorgvuldig onderzocht worden. Dit zal gebeuren aan de hand van een taalonderzoek waarbij er een aantal tests worden afgenomen. Zo wordt het taalniveau van het kind gemeten en vergeleken met zijn leeftijdsgenootjes.
Aan de hand hiervan worden behandeldoelen opgesteld en zullen er aangepaste therapieprogramma’s gebruikt worden om de taalontwikkeling te stimuleren en het taalgedrag van het kind te optimaliseren.
Meer info en tips in verband met de taalontwikkeling bij kinderen kan u vinden op: www.kindentaal.logopedie.nl