Dysartrie

 

Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een aandoening in het zenuwstelsel. De benaming komt uit het Latijn, ‘Dys’ betekent niet volledig en ‘artrie’ komt van articuleren, uitspreken.
Deze aandoening verstoort de werking van één of meer spieren die betrokken zijn bij het spreken. Het is overigens niet hetzelfde als een taalstoornis zoals bijvoorbeeld afasie.

 

Bij dysartrie is er sprake van een probleem in het spreken waarbij een gedachte of idee niet goed wordt omgezet in gesproken of geschreven taal.
Men kan de woorden en zinnen wel formuleren maar ze worden niet goed en duidelijk uitgesproken.
De communicatie bij mensen met dysartrie is gestoord, omdat ze moeilijk te verstaan zijn.
Dit kan bijvoorbeeld komen door een onduidelijke uitspraak van zinnen en woorden, een te zachte of hese stem, eentonig of nasaal (door de neus) spreken of juist een combinatie hiervan.


Bij dysartrie als gevolg van een CVA (Cerebro Vasculair Accident) is er vaak sprake van een verlamming aan één kant van het aangezicht, waardoor de mimiek verandert.
Tevens kan hierdoor speekselverlies optreden. Er kunnen ook problemen bij het slikken optreden.


Dysartrie kan worden veroorzaakt door een aandoening van het zenuwstelsel zoals een beroerte (CVA), trauma, een hersentumor, ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose (MS), ALS of Myasthenia Gravis. De ernst en het verloop van de spraakstoornis is sterk afhankelijk van het ziektebeeld en de fase van de ziekte.